September 21, 2021
Breaking News

อาหารผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะ

อาหารผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคสำคัญ และพบได้บ่อยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานซึ่งต้องเร่งรีบกับเวลา ทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลาส่งผลให้สุขภาพแย่ลงและปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยคือการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะถ้าได้รับการรักษาและดูแลตนเองให้ถูกต้องส่วนใหญ่เป็นแล้วก็จะหาย ดังนั้นผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานด้วยวิธีดังต่อไปนี้
Posted in NewsTagged

อาหารผู้ป่วยเหมาะสำหรับโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด

อาหารผู้ป่วยเหมาะสำหรับโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด โรคของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งจะเป็นกันมากก็คือ โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก โรคที่เป็นมีตั้งแต่เบา ๆ ขนาดต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ไปจนกระทั่งถึงหนักที่สุดคือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะเป็นต่อมลูกหมากได้ และถ้าอายุ 50 ปี มักจะเป็นต่อมลูกหมากโต และทั้งสองอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกัน
Posted in NewsTagged

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี อยู่ในน้ำในร่างกาย เช่น เลือด น้ำลาย น้ำตา น้ำนม ปัสสาวะ น้ำอสุจิ และน้ำเมือกในช่องคลอด ดังนั้นไวรัสตับอักเสบชนิดบีจึงติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ จากการให้เลือดของคนที่เป็นโรคนี้ การฉีดยาที่ไม่ได้ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ การฝังเข็มที่ไม่ได้ใช้เข็ม แบบใช้แล้วทิ้ง การสักตามร่างกาย การทำฟันที่ไม่สะอาดพอ และการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อนเลือดของผู้ป่วยมาก่อน
Posted in NewsTagged