June 25, 2021
Breaking News

5 ทริคเลือกสีลิปสติกให้เหมาะกับแต่ละโอกาส

5 ทริคเลือกสีลิปสติกให้เหมาะกับแต่ละโอกาส การแต่งหน้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมลุคของสาวๆ ให้ดูดี เมื่อต้องออกไปพบปะผู้คนในโอกาสต่างๆ นอกเหนือจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้ว สีลิปสติกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเสริมทั้งบุคลิกภาพและความมั่นใจ โดยยังสื่อไปถึงกาละเทศะของคุณต่องานนั้นๆ อีกด้วย ไปออกงานทั้งทีใครๆ ก็อยากเป็นที่ประทับใจใช่ไหมเอ่ยงั้นต้องมาดูเทคนิคเลือกสีลิปสติกให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาสกันไว้นะ
Posted in NewsTagged